Manual

6. Servicebok

Serviceboken innehåller s.k. “bas serviceplan” som skapas automatiskt när man skapar ett nytt projekt. Planen är indelad i 7 olika delområden, från startsidan kan man visuellt följa med vilka åtgärder som bör utföras. Mynest påminner automatiskt per sms eller e-mail när en åtgärd skall utföras. För att det praktiska servicearbetet skall bli så enkelt som möjligt så kommer påminnelserna etappvis, fyra gånger om året, vinter, vår sommar och höst.

Åtgärderna är skapade som servicekort och man kan enkelt redigera, skapa nya och ta bort servicekort. När en åtgärd har utförts och kvitterats, arkiveras de i databasen.

Man tar i bruk serviceplanen när man skapar nya projekt. Serviceplanens innehåll ser lite olika ut för de olika fastighetstyperna. I punkt ”3. Skapa nya projekt”, beskrivs hur man tar i bruk serviceplanen för respektive fastighetstyp.

OBS! Man behöver ändå alltid gå igenom serviceplanen för att radera och eventuellt lägga till några servicekort, eftersom alla fastigheter har olikheter, speciellt gällande typ av grund.

Videon beskriver hur man:
– Ändrar servicebokens ansvarsperson
– Skapar servicekort
– Redigerar servicekort
– Tar bort servicekort
– Hur man använder servicehistoriken
OBS! Kom ihåg att välja bättre bildkvalité och att använda helskärm! (Nere i högra hörnet)

 
Serviceboken fungerar på samma sätt för alla typer av fastigheter. Ända skillnaden är att bostadsbolag kan dela servicekort till flera lägenheter. T.ex. om en serviceåtgärd är samma för många lägenheter, kan man skapa ett servicekort och länka det till flera lägenheter.

Skapa och länka servicekort till flera lägenheter.
OBS! Kom ihåg att välja bättre bildkvalité och att använda helskärm! (Nere i högra hörnet)

 
Byt serviceansvarig för lägenheter.
OBS! Kom ihåg att välja bättre bildkvalité och att använda helskärm! (Nere i högra hörnet)