Manual

5. Dokumenthantering

Er fastighets alla tillhörande dokument och information kan lagras i mynest applikationen. När man skapar ett nytt konto för en fastighet genereras automatiskt en mappstruktur. Man kan enkelt byta namn, lägga till och ta bort mappar. Man kan ladda flera dokument på en gång
 
Videon beskriver hur man:
– Ändrar projektets basinformation
– Skapar nya mappar
– Laddar in dokument
– Tar bort mappar och dokument
OBS! Kom ihåg att välja bättre bildkvalité och att använda helskärm! (Nere i högra hörnet)