Manual

2. Fastighetstyper & användarnivåer

Mynest är anpassat för olika typer av fastigheter, beroende på fastighetstyp ser serviceplanen och dokument strukturen lite olika ut. De olika fastighets typerna är:
– Bostadsbolag
– Egnahemshus
– Övriga fastigheter (tex. skolor, verkstäder, produktionshallar osv.)

 
Mynest applikationen är uppbyggt i fyra olika användarnivåer, med olika rättigheter:

1 Byggherre / entreprenör
– kan skapa så många projekt som helst
– har tillgång till alla projekt som är skapade under denna nivå
– kan redigera allt
– kan skapa nya användarkonton

2 Fastighetsbolag / Egnahemshus
– har tillgång till ett specifikt projekt
– har tillgång till allt som hör till projektet och kan redigera allt
– kan skapa nya användarkonton

3 Bostadsägare
– kan se allt som hör till den egna lägenheten
– kan kvittera serviceåtgärder som hör till lägenheten
– kan inte skapa mappar och lagra dokument

4 Försäljare
– kan enbart visa allt material som finns
 

Bilden beskriver hur användarnivåerna är uppbyggda