Manual

7. Mätning & styrning

Med denna funktion kan man följa upp t.ex. vatten-, el- och energiförbrukning, man kan även styra maskiner och ta emot larm beroende på tillverkarens policy. Mätnings och styrnings funktionen är tillsvidare en option, det krävs också att man har modern mätutrustning som kan kommunicera med applikationen för att man skall kunna läsa av mätarna och styra maskiner via mynest. För att ta denna funktion i bruk rekommenderar vi att ni tar kontakt med mynest teamet.
 
Mynest innehåller också en logg, där man manuellt kan fylla i vatten- och elförbrukning. 

Videon beskriver hur man använder manuella loggen
OBS! Kom ihåg att välja bättre bildkvalité och att använda helskärm! (Nere i högra hörnet)