Om MyNest

MyNest är utvecklad för slutanvändaren, för att underlätta och trygga saklig kommunikation mellan byggherren, husbolaget och bostadens innehavare.

MyNest är ett värdefullt verktyg för byggföretag, fastighetsbolag samt för hus- och bostadsägare. MyNest är en elektronisk servicebok där man samlar och sparar alla dokument från planering till överlåtelse. Därefter dokumenteras all service, kommande åtgärder och förbrukningsuppgifter på ett och samma ställe. Applikationen är mobilvänlig och kan användas på alla enheter med internetanslutning, när som helst och var som helst.
MyNest gör skötseln av er byggnad enkel och välorganiserad, eftersom alla åtgärder dokumenteras och sparas i byggnadens servicehistorik. Med hjälp av detta verktyg bibehålls byggnadens andrahandsvärde bättre och kan även sänka försäkringskostnaderna. Viktigaste är att alla i familjen får bo i ett friskt- miljövänligt- och fungerande hus. Läs hur du själv kan dra nytta av MyNest!