MyNest för fastighetsbolag

Med hjälp av MyNest tjänsten förenklas dokumenthanteringen och speciellt servicehanteringen. Den professionellt uppbyggda serviceplanen som tjänsten erbjuder, påminner om kommande servicebehov och sparar utförda åtgärder på ett tryggt sätt. Tjänsten ger också möjlighet att följa upp t.ex. el- och vattenförbrukning samt styrning av värme- och ventilationssystem. Verktyget skapar förutsättningar för att fastighetens värde bibehålls.

Fastighetens alla dokument på ett och samma ställe:

Fastighetsbolagets alla dokument samlas i MyNest, i ett lättöverskådligt arkiv. Man hittar snabbt och enkelt, var än man befinner sig, de dokument man söker efter.

MyNest påminner om serviceåtgärder

MyNest erbjuder en basservice plan med kompletteringsmöjlighet för hela fastigheten. Serviceplanen är välplanerad av proffessionella i branschen. MyNest serviceprogrammet fungerar som en servicebok, motsvarande som funnits länge i bilar. Den påminner om kommande serviceåtgärder, samtidigt som den sparar informationen om utförd service. Genom den här överskådliga servicehistoriken kan man vid behov kontrollera vad som blivit åtgärdat och vad som bör åtgärdas. Tjänsten erbjuder även möjligheter till elektronisk felanmälan.
Regelbunden och punktlig service, som dessutom är väldokumenterad, håller byggnaden i gott skick och minskar påtagligt risken för fukt-och mögelskador och fastighetens andrahandsvärde bibehålls bättre.

Hjälpverktyg för kostnadsuppföljning

MyNest erbjuder också information för fastighetsbolagets ekonomiska förvaltning. Dess kompatibla modul för uppföljning gör det möjligt att följa med el-, vatten- och energiförbrukningen samt ger möjlighet att ta emot felmeddelande vid avvikelser.