Käyttöohjeet

6 Huoltokirja

Huoltokirja sisältää ns. “perushuoltosuunnitelman”, joka luodaan automaattisesti, kun uusi projekti/kohde perustetaan. Huoltosuunnitelma on jaettu seitsemään eri alueeseen. Etusivulla on visuaalinen esitys tulossa olevista huoltotoimenpiteistä. MyNest muistuttaa automaattisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla, kun huoltotoimenpiteen suorittaminen tulee ajankohtaiseksi. Jotta huolto toimisi mahdollisimman jouhevasti, järjestelmä muistuttaa tulevista huoltotöistä vuodenaikojen mukaan neljä kertaa vuodessa.

Huoltotoimenpiteitä voi helposti muokata, luoda uusia ja poistaa. Kun toimenpide on suoritettu ja kuitattu, se tallentuu huoltohistoriaan.

Huoltosuunnitelma otetaan käyttöön samalla, kun luodaan uusi projekti/kohde. Suunnitelman sisältö näyttää hieman erilaiselta sen mukaan, minkä kiinteistötyypin huoltosuunnitelmasta on kyse. Kappale “3. Luo uusi projekti,” kuvaa huoltosuunnitelman käyttöönoton.

HUOM!Huoltosuunnitelma tulee aina käydä läpi ja varmistaa, että se pitää sisällään tarvittavat huoltotoimenpiteet. Niitä voidaan poistaa ja lisätä tarpeen mukaan. Kiinteistöt ovat erilaisia keskenään, joten tarvittavat huoltotoimenpiteetkin vaihtelevat, erityisesti rakennuksen perustustapa vaikuttaa merkittävästi tarvittaviin huoltotoimenpiteisiin.

Videossa kuvataan, miten:
– vaihdetaan huoltokirjan vastuuhenkilö
– luodaan uusia huoltokortteja
– muokataan huoltokortteja
– poistetaan huoltokortteja
– kuinka huoltohistoriaa käytetään
Huom! Muista valita parempi kuvalaatu ja ota käyttöön koko näyttö! (Katso oikeassa alakulmassa)

 
Kaikkien eri kiinteistötyyppien huoltokirjat toimivat samalla periaatteella. Ainoa ero on, että taloyhtiö voi jakaa saman huoltokortin usealle asunnolle. Jos esimerkiksi sama huoltotoimenpide tehdään monille asunnoille, voi saman huoltokortin linkittää kaikkiin samaa toimenpidettä tarvitseviin asuntoihin.

Luo huoltokortteja ja liitä niitä useisiin asuntoihin.
Huom! Muista valita parempi kuvalaatu ja ota käyttöön koko näyttö! (Katso oikeassa alakulmassa)

 
Vaihda huoltokirjan oletushenkilö.
Huom! Muista valita parempi kuvalaatu ja ota käyttöön koko näyttö! (Katso oikeassa alakulmassa)