MyNest för byggherrar och entreprenörer

Ett nytt byggprojekt består av otaliga arbetsmoment, planer och dokument. Med hjälp av MyNest håller du enkelt koll på alla olika skeden. Tjänsten samlar ihop alla delar till en strukturerad helhet. Det är enkelt att starta ett nytt projekt i MyNest: Byggherren fyller i projektets basinformation och därefter skapar tjänsten automatiskt en mappstruktur och en serviceplan som är färdig för användning.

Byggnadens alla dokument på ett och samma ställe

Vid projektets planeringsskede samlar MyNest ritningar, bygganvisningar, planering av inredning och övriga dokument i ett överskådligt arkiv, där alla dokument enkelt hittas.

Elektronisk uppföljning minimerar riskerna

Rätt dokumentering under byggskedet samt en väl utförd och dokumenterad servicehistorik minskar garantirisker och klargör ansvarsfrågor.

Hjälpverktyg vid försäljning och marknadsföring

MyNest fungerar även som ett marknadsförings- och försäljningsverktyg. Applikationen med dess smarta funktioner och utförliga dokumentation över byggnaden underlättar ett köpbeslut och bibehåller byggnadens andrahandsvärde. Vid försäljning är detta ett bra hjälpverktyg, försäljaren kan ladda ner allt man behöver till en surfplatta, där det finns t.ex. ritningar, broschyrer och bilder.